Snabbmeny

NCS Akustik

TOPIC SONIC ELEMENT

Takupphängnader utan ram och skarvar, TOPIQ® Sonic element, med Knauf AMF TOPIQ® starka kantteknologi, har också fördelen av en helt färgbelagd fiberduksyta. De monolistiska takelementen har dessutom utmärkta ljudabsorptionsegenskaper som efter installation ger intrycket av att sväva helt fritt.
 

Fuktbeständighet

upp till 95% relativ fuktighet

Former / format

cirklar upp till diameter Ø 1200 mm kvadrater upp till max. 1200 x 1200 mm rektanglar upp till max. 1800 x 1200 mm ovaler upp till max. 1800 x 1200 mm

Dimensionen

max.1200 x 1200 mm, max. Ø 1200 mm

TJOCKLEK

ca. 40 mm

Vikt / modul

ca. 6,0 kg/m² (inklusive upphängning)

Sonic element

LJUDABSORPTION ENLIGT EN ISO 354

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsa Brändströms gata 54, 1 tr
S-129 52 Hägersten, Sweden
Tel.: +46 8 444 38 30
www.knaufamf.com

På grund av trycktekniska faktorer kan färg och kvalitet i denna katalog skilja sig från originalprodukten.

Ett bindande produktval bör därför alltid ske med utgångspunkt från ett originalvaruprov. Alla uppgifter och all teknisk information
i denna broschyr eller i annat material som berör AMF:s undertaksystem grundar sig på provresultat som inhämtats under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att avgöra om dessa uppgifter och denna information gör att produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Alla uppgifter grundar sig på aktuella tekniska data. Alla för systemet relevanta provresultat, utvärderingar och monteringsanvisningar måste beaktas! Det förutsätts att uteslutande AMF-produkter och systemkomponenter används, vilkas samverkan
med varandra garanteras av externa och interna provförfaranden. Vid kombination med andra produkter eller systemkomponenter upphör därför varje garanti eller tillverkaransvar att gälla. Vidare måste beaktas att olika tillverkningssatser (datum/
produktionsnummer) inte får användas tillsammans.

AMF förbehåller sig rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. I övrigt gäller våra allmänna distributions-, leverans- och betalningsvillkor. Denna katalogs giltighet upphör när en ny upplaga utkommer! Felaktigheter och tryckfel undantas.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända akustik produkter