Snabbmeny

NCS Akustik

TOPIC Efficient pro Hygena

TOPIQ® Efficient pro Hygena har högsta möjliga ljudabsorptionsklass A med maximal prestanda, utmärkt fuktmotstånd och viktiga hygientekniska egenskaper. Den kan tvättas av och har antibakteriell färgbeläggning mot bakterier och svamp.
 

SYSTEM

C Synligt system, demonterbart undertak

FORMAT

600 x 600 mm, 625 x 625 mm,
600 x 1200 mm, 625 x 1250 mm

TJOCKLEK/VIKT

20 mm (ca. 2,8 kg/m²)

FÄRG

vit liknande RAL 9010

KANTDETALJER

SK, VT-S 15/24, VT-S 15F

Topic Efficient pro Hygena

TEKNISKA EGENSKAPER

Byggmaterialklass

A1 enligt EN 13501-1

Ljudabsorption

EN ISO 354 αw = 1,00 enligt EN ISO 11654 NRC = 0,95 enligt ASTM C 423

Ljusreflektion

vid vit färg liknande RAL 9010 bländningsfritt ca. 88%

Fuktbeständighet

upp till 100% relativ luftfuktighet

Ljudisolering

Dn,f,w = 25 dB enligt EN ISO 10848

Fuktbeständighet

upp till 100% relativ luftfuktighet

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsa Brändströms gata 54, 1 tr
S-129 52 Hägersten, Sweden
Tel.: +46 8 444 38 30
www.knaufamf.com

På grund av trycktekniska faktorer kan färg och kvalitet i denna katalog skilja sig från originalprodukten.

Ett bindande produktval bör därför alltid ske med utgångspunkt från ett originalvaruprov. Alla uppgifter och all teknisk information
i denna broschyr eller i annat material som berör AMF:s undertaksystem grundar sig på provresultat som inhämtats under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att avgöra om dessa uppgifter och denna information gör att produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Alla uppgifter grundar sig på aktuella tekniska data. Alla för systemet relevanta provresultat, utvärderingar och monteringsanvisningar måste beaktas! Det förutsätts att uteslutande AMF-produkter och systemkomponenter används, vilkas samverkan
med varandra garanteras av externa och interna provförfaranden. Vid kombination med andra produkter eller systemkomponenter upphör därför varje garanti eller tillverkaransvar att gälla. Vidare måste beaktas att olika tillverkningssatser (datum/
produktionsnummer) inte får användas tillsammans.

AMF förbehåller sig rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. I övrigt gäller våra allmänna distributions-, leverans- och betalningsvillkor. Denna katalogs giltighet upphör när en ny upplaga utkommer! Felaktigheter och tryckfel undantas.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända akustik produkter