Snabbmeny

NCS Akustik

VARIOLINE SF WOOD

Gitterkonstruktionen för det akustiska taket THERMATEX® Varioline SF Wood döljs nästan helt av en speciell kant, förutom ett smalt skugggap, vilket gör profilerna nästan omärkliga. Eftersom installationen bara sker underifrån har THERMATEX® Varioline SF Wood en minimal installationshöjd och är därför särskilt lämpad för renoveringsprojekt. En enkel förskjutning längs profilen gör det enkelt att ta bort och sätta in enskilda takplattor. Samtidigt uppnår den icke synliga perforeringen i takmaterialet mycket bra ljudabsorptionsresultat och appliceras med träinredning i en trendig träyta.

Byggnadsmaterialklass

A2-s1, d0 enligt EN 13501-1

Brandmotstånd

F30 - F90 enligt DIN 4102 del 2 (enligt testcertifikat) REI30 - REI90 enligt EN 13501 del 2 (enligt testcertifikat)

Ljudabsorption

EN ISO 354 αw = 0,65 enligt EN ISO 11654 NRC = 0,70 enligt ASTM C 423

Ljuddämpning

Dn, f, w = 38 dB enligt EN ISO 10848 (24 mm tjocklek, enligt testintyget)

Luftfuktighet

upp till 90% relativ luftfuktighet

NCS Akustik

TEKNISKA EGENSKAPER

Värmeledningsförmåga

λ = 0,052-0,057 W / mK enligt DIN 52612

Luftgenomsläpplighet

PM1 (≤ 30 m³ / hm²) enligt DIN 18177

Ytdesign

trä dekor

System C Exponerat system (semi-dold – SF-kant), plattor demonterbara

På grund av reproduktionsprocesser kan färgerna som visas i denna katalog skilja sig från den faktiska produktfärgen. Produktval bör alltid göras från AMF-prover. All information och teknisk information som anges i denna broschyr eller annat publiceringsmaterial som hänvisar till AMF-taksystem baseras på testrapporter som erhållits under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att se till att dessa uppgifter är lämpliga för den föreslagna applikationen.

All information som tillhandahålls baseras på aktuella tekniska data. Ytterligare relevanta testrapporter, bedömningar och installationsriktlinjer finns tillgängliga. Alla systemdetaljer överensstämmer med gällande standarder och baseras på användningen av AMF-produkter och systemkomponenter. AMF tar inget ansvar eller ansvar för användning av komponenter från tredje part eller för några variationer i villkoren som anges i testdata. Blandning av produktionssatser rekommenderas inte.

Alla tekniska data kan ändras utan föregående meddelande och regleras av AMF: s försäljningsvillkor. Denna katalog ersätter alla tidigare utgåvor. Fel och utelämnanden undantas. Undantagna tryckfel.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända akustik produkter